pixelg
korekta raportu bieżącego nr 24/2020 - 2020-11-26 - NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA (nanogroup)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta raportu bieżącego nr 24/2020 - komunikat spółki NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA (nanogroup) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr28/2020

Data sporządzenia: 2020-11-26
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 24/2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z przekazaniem raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 9.11.2020 r. pt.: "Spółka zależna od NANOGROUP S.A. otrzymała rekomendację do finansowania w ramach programu EuroNanoMed III", dotyczącego finansowania projektu Nanoporowate membrany do dooponowego (pseudo)podawania leków" (dalej "Projekt") Zarząd NANOGROUP S.A. (dalej "Emitent") dokonuje niniejszym korekty tego raportu bieżącego dodając do niego następujące informacje:

1. Zarząd Emitenta powziął informację o przyznaniu rekomendacji do finansowania Projektu w dniu 9.11.2020 r.
2. Wypłata dofinansowania w ramach Projektu nastąpi za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
3. Pozostałym źródłem finansowania Projektu będzie wkład własny NANOSANGUIS S.A. w kwocie 108.173.52 PLN oraz dofinansowanie innych partnerów Projektu.
4. Ewentualną sankcją za wykorzystanie dofinansowania w sposób sprzeczny z zasadami jego otrzymania może być obowiązek zwrotu tego dofinansowania. Projekt ma charakter naukowy, zatem Emitent ocenia ryzyko zwrotu środków dofinansowania Projektu jako niskie.
5. Generalny harmonogram Projektu przewiduje jego zakończenie po 36 miesiącach od rozpoczęcia.
6. Jeżeli Projekt zakończy się powodzeniem, NANOSANGUIS S.A., spółka zależna od Emitenta podejmie kroki w celu uzyskania ochrony patentowej innowacyjnego systemu podawania leków, co z kolei może mieć wpływ na przychody. Fiasko Projektu spowoduje utratę po stronie NANOSANGUIS S.A. wkładu własnego w kwocie 108.173.52 PLN

Reasumując, treść raportu bieżącego po dokonanej korekcie jest następująca:
Zarząd spółki NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 9.11.2020 r. powziął informację o przyznaniu spółce zależnej od Emitenta - NANOSANGUIS S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach programu EuroNanoMed III, rekomendacji Komisji Europejskiej do finansowania w wysokości 958.322,95 PLN na realizację projektu pn.: "Nanoporowate membrany do dooponowego (pseudo)podawania leków" (dalej "Projekt"). Wypłata dofinansowania w ramach Projektu nastąpi za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Całkowity koszt projektu wynosi 4.092.071,19 PLN. Pozostałym źródłem finansowania Projektu będzie wkład własny w kwocie 108.173.52 PLN oraz dofinansowanie innych partnerów Projektu. Projekt stanowi połączenie nanotechnologii z nowoczesną technologią podawania leków, a jego celem jest stworzenie systemu dooponowego (pseudo)podawania leków bezpośrednio do ośrodkowego układu nerwowego. Działanie systemu jest oparte o selektywną przepuszczalność dedykowanych nanoporowatych membran. Sukces projektu pozwoli oczekiwać wyższej skuteczności terapii chorób takich jak choroba Alzheimera czy autoimmunologiczne zapalenie mózgu, a także zapobiegać skutkom ubocznym stosowania konwencjonalnych leków i przeciwdziałać odpowiedzi immunologicznej organizmu. Projekt realizowany jest w konsorcjum z Politechniką Warszawską.
Ewentualną sankcją za wykorzystanie dofinansowania w sposób sprzeczny z zasadami jego otrzymania może być obowiązek zwrotu tego dofinansowania. Projekt ma charakter naukowy, zatem Emitent ocenia ryzyko zwrotu środków dofinansowania Projektu jako niskie. Generalny harmonogram Projektu przewiduje jego zakończenie po 36 miesiącach od rozpoczęcia. Jeżeli Projekt zakończy się powodzeniem, NANOSANGUIS S.A., spółka zależna od Emitenta podejmie kroki w celu uzyskania ochrony patentowej innowacyjnego systemu podawania leków, co z kolei może mieć wpływ na przychody. Fiasko Projektu spowoduje utratę po stronie NANOSANGUIS S.A. wkładu własnego w kwocie 108.173.52 PLN.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-26Marek BorzestowskiPrezes ZarząduMarek Borzestowski
2020-11-26Adam KiciakCzłonek ZarząduAdam Kiciak


Nazwa jednostki:NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NANOGROUP S.A.
Adres:Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Telefon:+48 604 741 303
NIP:5213757847
REGON:365989838

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy