pixelg
rejestracja w KDPW praw do akcji serii H - 2020-11-10 - NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA (nanogroup)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja w KDPW praw do akcji serii H - komunikat spółki NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA (nanogroup) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr25/2020

Data sporządzenia: 2020-11-10
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Rejestracja w KDPW Praw do Akcji (PDA) Serii H
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) informuje, że w dniu 9 listopada 2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ( KDPW ) wydał oświadczenie w przedmiocie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w KDPW 2.791.313 praw do akcji na okaziciela serii H ( PDA Serii H ). Warunkiem rejestracji PDA Serii H jest ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Rejestracja PDA Serii H nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu PDA Serii H do obrotu na rynku regulowanym.
PDA Serii H są emitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-10Marek BorzestowskiPrezes ZarząduMarek Borzestowski
2020-11-10Adam KiciakCzłonek ZarząduAdam Kiciak


Nazwa jednostki:NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NANOGROUP S.A.
Adres:Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Telefon:+48 604 741 303
NIP:5213757847
REGON:365989838

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy