pixelg
wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji - 2020-10-26 - NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA (neptis)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji - komunikat spółki NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA (neptis) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2020

Data sporządzenia: 2020-10-26
Skrócona nazwa emitenta
NEPTIS S.A.
Temat
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych (trzecie)
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa posiadaczy akcji serii A do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Poznaniu (kod pocztowy: 61-615), ul. Perkuna 25. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

W przypadku Akcjonariuszy, którzy posiadają akcje w depozycie akcji prowadzonym przez uprawniony podmiot (dom maklerski, bank), prosimy o przesłanie do Spółki pisemnego oświadczenia o treści: Niniejszym oświadczam, iż posiadane przeze mnie akcje serii A, o numerach od . do .. , NEPTIS S.A. w liczbie .. (słownie: .) znajdują się w depozycie akcji prowadzonym przez ... .
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-26Adam TychmanowiczPrezes Zarządu
2020-10-26Dawid NowickiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NEPTIS S.A.
Adres:Perkuna 25, 61-615 Poznań
Telefon:+48 61 624 28 54
Fax:+48 61 624 28 54
www:www.neptis.pl
NIP:9721187720
REGON:300942514

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Neptis SA
NEPTIS
2020-11-25 wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-11-14 raport miesięczny X.2020
2020-11-13 SA - Q3
2020-10-26 wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-10-14 raport miesięczny IX.2020
2020-10-05 wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
2020-10-02 powołanie zarządu
2020-10-02 powołanie RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy