pixelg
WZ - wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad - 2021-04-07 - NEUCA SA (neuca)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad - komunikat spółki NEUCA SA (neuca) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia:2021-04-07
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Wprowadzenie na wniosek Akcjonariusza nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEUCA S.A. ( Spółka ) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Abrasco Limited w Larnace ( Akcjonariusz ) będącego akcjonariuszem posiadającym samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2021 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA. Akcjonariusz, na podstawie art. 401 §1 KSH wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie nowego punktu porządku obrad następującej sprawy:
Uchwała nr 20 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA

W związku z powyższym nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2020r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ACP PHARMA SA w Toruniu za 2019r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 34.737 sztuk akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii M.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA.

Wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Załączniki
PlikOpis
wniosek Abrasco.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-07Piotr SucharskiPrezes Zarządu
2021-04-07Grzegorz DzikWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:NEUCA SA
Nazwa skrócona jednoskti:NEUCA
Adres:Forteczna 35 58, 87-100 Toruń
Telefon:056 669 40 31
Fax:056 669 41 34
Email:piotrs@torfarm.com.pl
www:www.neuca.pl
NIP:879-00-17-162
REGON:870227804

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Neuca SA
NEUCA
2021-06-14 korekta RB 29/2021
2021-06-14 kupno akcji własnych
2021-06-07 kupno akcji własnych
2021-05-31 kupno akcji własnych
2021-05-26 zgoda Prezesa UOKIK na koncentrację
2021-05-24 kupno akcji własnych
2021-05-17 kupno akcji własnych
2021-05-13 SA-QSr1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy