pixelg
terminarz raportów - 2021-01-27 - NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA (newag)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA (newag) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr2/2021

Data sporządzenia: 2021-01-27
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. (dalej: Spółka ) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021.

I. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku - 21 maja 2021 roku
- skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku - 19 listopada 2021 roku

II. Raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku - 6 września 2021 roku

III. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2020 - 16 kwietnia 2021 roku
- skonsolidowany raport roczny za rok 2020 - 16 kwietnia 2021 roku

Ponadto Zarząd informuje, iż:
1. Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20/ (dalej: "Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. W raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalna informacja finansowa i skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania określone w Rozporządzeniu;
2. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku i II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-27Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2021-01-27Bogdan BorekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NEWAG S.A.
Adres:Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon:+48 18 449 63 60
Fax:+48 18 449 63 66
Email:sekretariat@newag.pl
www:www.newag.pl
NIP:7340009400
REGON:490490757

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Newag SA
NEWAG
2021-02-16 data rejestracji akcji serii D w KDPW
2021-02-16 dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii D
2021-02-03 rejestracja w KDPW akcji serii D
2021-01-27 terminarz raportów
2021-01-21 piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-12-22 czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-11-24 trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-11-20 SA - QSr3

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy