pixelg
objęcie akcji serii G w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego - 2020-10-01 - NGGAMES (nggames)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

objęcie akcji serii G w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego - komunikat spółki NGGAMES (nggames) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiNGGAMES
Nazwa skrócona jednostkiNGG
Numer w roku:20/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) informuje, że w 29.09.2020 roku uprawniony posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A złożył oświadczenie o objęciu 1.100.000 akcji na okaziciela serii G Emitenta. W związku z powyższym w dniu 30.09.2020 roku Zarząd wydał subskrybentowi 1 100 000 akcji na okaziciela serii G Emitenta. Zgodnie z przepisem art. 452 §1 kodeksu spółek handlowych powyższe oznacza, że w dniu 30.09.2020 roku doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 110 000,00 zł, poprzez objęcie 1 110 000 akcji na okaziciela serii G Emitenta. Na dzień dzisiejszy kapitał zakładowy Emitenta wynosi 15 008 137,80 zł i dzieli się na 150 081 378 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: a) 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 247 879 akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 1 212 121 akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 17 049 564 akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 65 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 14 099 997 akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 30 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, i) 16 471 817 akcji zwykłych na okaziciela serii I, Emitent przypomina, że akcje serii G są emitowane na podstawie uchwały nr 07/07/2017 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 07.07.2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Emitenta. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Imię i nazwiskoStanowisko
Aleksander SierżęgaPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy