pixelg
czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji - 2021-01-21 - NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (noobz-from-poland-spolka-akcyjna)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji - komunikat spółki NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (noobz-from-poland-spolka-akcyjna) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2020

Data sporządzenia: 2021-01-21
Skrócona nazwa emitenta
NOOBZ FROM POLAND S.A.
Temat
Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Noobz from Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (02-308), ul. Grójecka 34/16, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000412949, numer NIP: 5252529725, kapitał zakładowy 137.743,90 zł wpłacony w całości (dalej: Spółka ), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji (niezdematerializowanych) w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Warszawie, ul. Grójecka 34/16, 02-308 Warszawa. Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce dokumenty można składać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze Spółką.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem złożenia dokumentów akcji w Spółce wydanym akcjonariuszowi.

Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.noobzfrompoland.com/ w zakładce relacje inwestorskie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-21Jarosław KotowskiPrezes ZarząduJarosław Kotowski


Nazwa jednostki:NOOBZ FROM POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NOOBZ FROM POLAND S.A.
Adres:Królewska 16, 00-103 Warszawa
NIP:5252529725
REGON:146028130

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy