pixelg
zawarcie istotnej umowy - 2020-10-29 - NOVAVIS GROUP SA (novavisgr)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie istotnej umowy - komunikat spółki NOVAVIS GROUP SA (novavisgr) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr58/2020

Data sporządzenia: 2020-10-29
Skrócona nazwa emitenta
NOVAVIS GROUP SA
Temat
Zawarcie istotnej umowy przez Novavis Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Novavis Group S.A. ( Emitent"; Spółka" ) informuje, że w dniu 28 października 2020 roku, w późnych godzinach wieczornych została zawarta Umowa Sprzedaży udziałów pomiędzy spółką Marshall Nordic Limited a Emitentem ( Umowa ).
Przedmiotem Umowy jest 76 udziałów spółki Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiących 76% udziałów w kapitale zakładowym, których nabycia dokonała spółka Novavis Group SA.
Pozostałe 24% udziałów podmiotu Storion Energy Poland sp. z o.o. jest niezmiennie w posiadaniu Novavis Spółki Akcyjnej, to jest spółki zależnej od Emitenta.
Zgodnie z treścią Umowy, Marshall Nordic Limited ( Zbywający ) oświadczył, że nie ma żadnych przeciwskazań na opisane niniejszą umową rozporządzenie udziałami na rzecz Emitenta oraz oświadczył, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Storion Energy Poland Sp. z o.o. wyraziło zgodę na zbycie udziałów na rzecz Emitenta.
W lipcu 2020 roku Storion Energy Poland Sp. z o.o. zawarł z Innovation AG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trójcy koło Zgorzelca umowę konsorcjum. Nadrzędnym celem powołanego konsorcjum jest realizacja projektu związanego z wielkoskalowym magazynowaniem energii, w tym opracowanie i budowa pilotażowego hybrydowego magazynu energii o przewidywanej mocy 10 MW i pojemności 38 MWh, z zastosowaniem autorskiego systemu automatyki. Zgodnie z założeniami konsorcjantów wykorzystywać on będzie redukcyjne baterie przepływowe, akumulatory litowo-jonowe oraz innowacyjną technologię wodorową - tak zwany "zielony wodór". Powyższe pozwoli na świadczenie usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnej węzła energetycznego działającego w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, realizowanego przez "OZE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" S.K.A. Budowa hybrydowego bateryjnego magazynu energii jako części inteligentnej sieci elektroenergetycznej pozwoli na ochronę sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych przed przeciążeniami, a także na wykorzystanie magazynowania energii na potrzeby bilansowania niedoborów bądź nadmiaru produkowanej energii z odnawialnych źródeł energii.
Docelowo Storion Energy Poland S.A. (a po zmianie nazwy Novavis Storage Sp. z o.o.) będzie zajmować się rozwojem wszystkich projektów związanych z magazynowaniem energii, które będą realizowane w ramach grupy kapitałowej Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku ("Rozporządzenie MAR") ze względu na istotny wpływ na przyszłą działalność Grupy Kapitałowej Novavis Group S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-29Piotr Karmelita
Paweł Krzyształowicz
Prezes Zarządu
Członek Zarządu


Nazwa jednostki:NOVAVIS GROUP SA
Nazwa skrócona jednoskti:NOVAVIS GROUP SA
Adres:Wspólna 70, 00-687 Warszawa
Telefon:22 209 98 00
Fax:22 209 98 01
Email:biuro@rubiconpartners.pl
www:rpsa.com.pl
NIP:5251347519
REGON:010952945

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy