pixelg
pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji - 2020-10-01 - NOVINA SPÓŁKA AKCYJNA (novina)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji - komunikat spółki NOVINA SPÓŁKA AKCYJNA (novina) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2020

Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
NOVINA S.A.
Temat
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent , Spółka ) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm. ( Ustawa Zmieniająca ), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 10:00 do 17:00 pod adresem biura zarządu Emitenta tj. Aleja Jana Pawła II, nr 27, 00-867 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 roku Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami zawartymi w Ustawie Zmieniającej.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw w zw. z §4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-01Krzysztof KonopkaPrezes ZarząduKrzysztof Konopka


Nazwa jednostki:NOVINA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NOVINA S.A.
Adres:Sienkiewicza 10 lok. 11, 18-400 Lomża
Telefon:+48 86 479 01 23
Fax:+48 86 479 01 25
Email:goldwyncapital@goldwyncapital.pl
www:www.goldwyncapital.pl
NIP:951-230-41-79
REGON:142240369

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Novina ASI SA
NOVINA
2020-10-23 otrzymanie ostatniej części ceny zbycia udziałów P24 Innovation sp. z o.o.
2020-10-02 wykaz udzielonych pożyczek IX.2020
2020-10-01 pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-10-01 pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-09-01 wyniki VIII.2020
2020-08-10 zmiana treści statutu
2020-08-03 wykaz udzielonych pożyczek VII.2020
2020-08-03 SA - P

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy