pixelg
WZ - wykaz akcjonariuszy - 2019-09-30 - ODLEWNIE POLSKIE SA (odlewnie)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wykaz akcjonariuszy - komunikat spółki ODLEWNIE POLSKIE SA (odlewnie) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport bieżący nr24/2019

Data sporządzenia: 2019-09-30
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZ Spółki w dniu 30.09.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 września 2019 roku akcjonariuszami, którzy posiadali powyżej 5% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu byli:

1.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OP Invest z siedzibą w Starachowicach, posiadająca 5.765.246 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 68,5863% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 27,8998% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,

2.Pan Marcin Wąsiel posiadający 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 17,8448% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 7,2590% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji,


3.Pan Leszek Walczyk posiadający 1.140.578 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji i taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu, co stanowiło 13,5689% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu i 5,5196% ogólnej liczby akcji przysługujących akcjonariuszom Spółki ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji.









PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-09-30Zbigniew Ronduda
Prezes Zarządu



2019-09-30Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu



2019-09-30Ryszard Pisarski
Wiceprezes Zarządu










Nazwa jednostki:ODLEWNIE POLSKIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:ODLEWNIE
Adres:inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice
Telefon:(0-41) 275 86 00
Fax:(0-41) 275 86 82
Email:zarzad@odlewniepolskie.pl
www:odlewniepolskie.pl
NIP:664-00-05-475
REGON:290639763

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Odlewnie Polskie SA
ODLEWNIE
2020-05-14 SA - Q1
2020-04-28 WZ - odwołanie walnego
2020-04-09 WZ - zmiana porządku obrad
2020-04-09 WZ - odwołanie walnego
2020-04-07 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-04-01 Korekta SA - R
2020-04-01 Korekta SA - R
2020-04-01 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy