pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2020-03-11 - ODLEWNIE POLSKIE SA (odlewnie)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki ODLEWNIE POLSKIE SA (odlewnie) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2020
Data sporządzenia:2020-03-11
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20.04.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach ( Spółka ) niniejszym informuje, że uwzględniając fakt wpłynięcia do Spółki w dniu 9 marca 2020 roku pisma z dnia 9 marca 2020 roku wraz z załącznikami od Akcjonariuszy Pana Adama Żyły i Pana Marcina Wąsiela działających w porozumieniu, z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w najbliższym możliwym terminie oraz przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami zgodnie z zasadami określonymi w art. 385 § 3 do § 9 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 kwietnia 2020 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (wybór uzupełniający).
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.
11.Podjęcie uchwały o której mowa w art. 400 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz żądanie Akcjonariuszy zwołania NWZ wraz z projektami uchwał.

Załączniki
PlikOpis
Ogloszenie o zwolaniu NWZ (20 04 2020).pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
Zalacznik Nr 1_Projekty uchwal na NWZ (20 04 2020).pdfProjekty uchwał na NWZ
zadanie zwolania NWZ.pdfŻadanie Akcjonariuszy zwołania NWZPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-11Zbigniew Ronduda
Prezes Zarządu2020-03-11Leszek Walczyk
Wiceprezes Zarządu2020-03-11Ryszard Pisarski
Wiceprezez Zarządu


Nazwa jednostki:ODLEWNIE POLSKIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:ODLEWNIE
Adres:inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice
Telefon:(0-41) 275 86 00
Fax:(0-41) 275 86 82
Email:zarzad@odlewniepolskie.pl
www:odlewniepolskie.pl
NIP:664-00-05-475
REGON:290639763

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Odlewnie Polskie SA
ODLEWNIE
2020-05-14 SA - Q1
2020-04-28 WZ - odwołanie walnego
2020-04-09 WZ - zmiana porządku obrad
2020-04-09 WZ - odwołanie walnego
2020-04-07 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-04-01 Korekta SA - R
2020-04-01 Korekta SA - R
2020-04-01 SA - R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy