pixelg
powołanie prezesa zarządu i członka zarządu - 2020-09-22 - ONEMORE (onemore)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie prezesa zarządu i członka zarządu - komunikat spółki ONEMORE (onemore) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiONEMORE
Nazwa skrócona jednostkiOML
Numer w roku:14/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 września 2020 roku w Krakowie w siedzibie Emitenta odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym to Uchwałą nr 5/09/2020 z dnia 22 września 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 8 ust. 1 oraz § 15 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki powołała z dniem 22 września 2020 roku Pana Szymona Bryła do składu Zarządu Spółki w tym do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu oraz Uchwałą nr 6/09/2020 z dnia 22 września 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 8 ust. 1 oraz § 15 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki powołała z dniem 22 września 2020 r. Pana Radosława Ratusznik do składu Zarządu Spółki w tym do sprawowania funkcji Członka Zarządu. Życiorysy zawodowe członków Zarządu Spółki, wymagane zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostają przekazane do publicznej wiadomości wraz z niniejszym raportem bieżącym. Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1 pkt 7) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Plik
OML Formularza członka Zarządu SzB.pdf (576 KB)
OML Formularza członka Zarządu RR.pdf (401 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Szymon BryłaPrezes Zarządu
Radosław RatusznikCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy