pixelg
zmiana podmiotu pełniącego funkcję autoryzowanego doradcy - 2020-10-27 - ONEMORE (onemore)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana podmiotu pełniącego funkcję autoryzowanego doradcy - komunikat spółki ONEMORE (onemore) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiONEMORE
Nazwa skrócona jednostkiOML
Numer w roku:16/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym wypowiedział spółce Abistema Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie bieżącego doradztwa na rynku NewConnect (zgodnie z okresem wypowiedzenia umowa obowiązuje do 30 listopada 2020 r.) oraz wprowadzenia akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect (zgodnie z okresem wypowiedzenia umowa obowiązuje do 13 listopada 2020 r.). Jednocześnie w dniu dzisiejszym Spółka podpisała ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej następujące umowy: - umowę, mocą której Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzeniu MAR) oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez Spółkę tych obowiązków, a także bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect. Umowa obowiązuje od 1 grudnia 2020 r.; - umowę, mocą której Beskidzkie Biuro Consultingowe sp. z o.o. świadczyć będzie na rzecz Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy, których celem jest wprowadzenie akcji serii B Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect. Umowa obowiązuje od 14 listopada 2020 r. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Szymon BryłaPrezes Zarządu
Radosław RatusznikCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy