pixelg
wypłata dywidendy przez spółkę zależną - 2020-05-28 - OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (openfin)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wypłata dywidendy przez spółkę zależną - komunikat spółki OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (openfin) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr65/2020

Data sporządzenia: 2020-05-28
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OPEN BROKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. ( Emitent ) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 maja 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej OPEN BROKERS S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie zdecydowało przeznaczyć część zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019 r.- 31.12.2019 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł 00/100) co oznacza że na jedną akcję przypada 15 zł (piętnaście złotych).

Spółka OPEN BROKERS S.A. z siedzibą w Warszawie jest w 100% zależna od Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-28Joanna Tomicka ZaworaPrezes Zarządu
2020-05-28Marek ŻuberekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:OPEN FINANCE S.A.
Adres:Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Telefon:+48 (22) 541 51 00
Fax:+48 (22) 541 51 01
Email: ir@open.pl
www: www.open.pl
NIP: 521-328-08-36
REGON: 015672908

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Open Finance SA
OPENFIN
2020-07-06 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-03 transakcje animatora na akcjach
2020-07-02 transakcje animatora na akcjach
2020-06-30 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-06-29 transakcje animatora na akcjach
2020-06-26 transakcje animatora na akcjach
2020-06-23 transakcje animatora na akcjach
2020-06-19 korekta R dot. aneksów do umów znaczących

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy