pixelg
zgoda RN na zmianę warunków emisji obligacji serii J i K - 2020-09-18 - OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (openfin)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zgoda RN na zmianę warunków emisji obligacji serii J i K - komunikat spółki OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (openfin) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr125/2020

Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
PODJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ EMITENTA UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K ORAZ ZAWARCIE PRZEZ EMITENTA POROZUMIENIA Z IDEA BANK S.A. ORAZ DEVELOPMENT SYSTEM SP. Z O.O. DOTYCZĄCEGO ZMIANY WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J I K
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Open Finance S.A. ( Emitent ) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 48, 01-171 Warszawa, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2019 z dnia 14 marca 2019 r., raportu bieżącego nr 39/2019 r. z dnia 15 marca 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 41/2019 z dnia 18 marca 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 września 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Idea Bank S.A. oraz Development System Sp. z o.o. dotyczącego zmiany Warunków Emisji Obligacji serii J i K.
Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 września 2020 r. zawarł z:
1)Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 26052 porozumienie w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii J polegającej na tym, że 6 termin płatności Odsetek od Obligacji serii J zostanie przesunięty z dnia 18 września 2020 r. na dzień 16 października 2020 r., co spowoduje że wykup części Obligacji serii J przypadający w 6 terminie płatności Odsetek od Obligacji serii J, nastąpi w dniu 16 października 2020 r. oraz
2)Development System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 95, II piętro, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247364 porozumienie w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii K polegającej na tym że 6 termin płatności Odsetek od Obligacji serii K zostanie przesunięty z dnia 18 września 2020 r. na dzień 16 października 2020 r., co spowoduje, że wykup części Obligacji serii K przypadający w 6 terminie płatności Odsetek od Obligacji serii K, nastąpi w dniu 16 października 2020 r.
W pozostałym zakresie Warunki Emisji Obligacji Pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-18Marek ŻuberekWiceprezes Zarządu
2020-09-18Magdalena Czwarno-SierońProkurent


Nazwa jednostki:OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:OPEN FINANCE S.A.
Adres:Młynarska 48, 01-171 Warszawa
Telefon:+48 (22) 541 51 00
Fax:+48 (22) 541 51 01
Email: ir@open.pl
www: www.open.pl
NIP: 521-328-08-36
REGON: 015672908

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Open Finance SA
OPENFIN
2020-10-28 transakcje animatora na akcjach
2020-10-26 transakcje animatora na akcjach
2020-10-22 transakcje animatora na akcjach
2020-10-20 transakcje animatora na akcjach
2020-10-19 postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej
2020-10-16 częściowy brak wykupu obligacji serii J i K
2020-10-16 zgoda RN na zmianę warunków obligacji
2020-10-16 transakcje animatora na akcjach

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy