pixelg
rozpoczęcie przeglądu opcji w celu potencjalnego utworzenia partnerstwa przy dalszej budowie sieci światłowodowej - 2020-08-18 - ORANGE POLSKA SA (orangepl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rozpoczęcie przeglądu opcji w celu potencjalnego utworzenia partnerstwa przy dalszej budowie sieci światłowodowej - komunikat spółki ORANGE POLSKA SA (orangepl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2020

Data sporządzenia: 2020-08-18
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Orange Polska rozpoczął przegląd opcji w celu potencjalnego utworzenia partnerstwa przy dalszej budowie sieci światłowodowej przez współkontrolowany podmiot (FiberCo).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. ( Orange Polska ) informuje o rozpoczęciu przeglądu opcji w zakresie poniżej opisanego projektu.


Orange Polska rozpoczął przegląd opcji w celu potencjalnego utworzenia partnerstwa przy dalszej budowie sieci światłowodowej przez współkontrolowany podmiot (FiberCo)

Biorąc pod uwagę duży potencjał rynkowy, zainteresowanie dalszą budową sieci światłowodowej w Polsce oraz potencjał do wygenerowania dużej wartości dla Spółki, Orange Polska rozpoczął przegląd opcji, których główne parametry obejmują:

1.Stworzenie wehikułu o roboczej nazwie FiberCo w celu budowy sieci dostępowej FTTH do około 1,7 miliona gospodarstw domowych w Polsce skoncentrowanej głównie w obszarach bez istniejącej infrastruktury szybkiego Internetu.

2.Wniesienie przez Orange Polska do FiberCo łączy obejmujących około 0,6 miliona gospodarstw domowych będących obecnie w zasięgu sieci FTTH (zakłada się, że obejmowały by one dostępem hurtowym około 0,15 miliona klientów).

3.FiberCo działałaby jako sieć otwarta dla Orange Polska oraz innych operatorów.

4.Orange Polska operowałby jako główny partner dla FiberCo w zakresie budowy i utrzymania sieci oraz dostarczania usług.

5.Sprzedaż inwestorowi przez Orange Polska współkontrolującego udziału w FiberCo.

Orange Polska chciałby podkreślić, że powyższe parametry mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie w ciągu procesu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-18Jean-François FallacherPrezes Zarządu
2020-08-18Jacek KunickiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ORANGE POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ORANGEPL
Adres:Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Telefon:22 527 23 23
Fax:22 527 23 41
Email:investors@orange.com
www:www.orange.pl
NIP:526-02-50-995
REGON:012100784

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Orange Polska SA
ORANGEPL
2020-10-28 SA-QSr3
2020-10-28 SA-QSr3
2020-10-28 wyniki Q3.2020
2020-10-28 wyniki Q3.2020
2020-10-28 wyniki Q3.2020
2020-10-28 wyniki Q3.2020
2020-10-20 opinia RN w sprawie nowej umowy dot. używania marki Orange
2020-10-20 opinia RN w sprawie nowej umowy dot. używania marki Orange

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy