pixelg
WZ - wykaz akcjonariuszy - 2020-08-27 - ORANGE POLSKA SA (orangepl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - wykaz akcjonariuszy - komunikat spółki ORANGE POLSKA SA (orangepl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr23/2020

Data sporządzenia: 2020-08-27
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Zarząd Orange Polska S.A.( Orange Polska ) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 roku, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu były następujące podmioty:

Akcjonariusz / Liczba akcji / Liczba głosów / Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA / Udział w kapitale zakładowym /

Orange S.A. / 664.999.999 / 664.999.999 / 79,64% / 50,67% /

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska reprezentowanych było 834 965 786 akcji, stanowiących 63,62% kapitału zakładowego Orange Polska, uprawniających do wykonania 63,62% ogólnej liczby głosów. Kapitał zakładowy Orange Polska wynosi 3.937.072.437 zł i dzieli się na 1.312.357.479 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-27Jean-François FallacherPrezes Zarządu
2020-08-27Jacek KunickiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:ORANGE POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:ORANGEPL
Adres:Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Telefon:22 527 23 23
Fax:22 527 23 41
Email:investors@orange.com
www:www.orange.pl
NIP:526-02-50-995
REGON:012100784

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Orange Polska SA
ORANGEPL
2020-10-20 opinia RN w sprawie nowej umowy dot. używania marki Orange
2020-10-20 opinia RN w sprawie nowej umowy dot. używania marki Orange
2020-10-20 zmiany w RN
2020-10-20 zmiany w RN
2020-08-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-27 WZ - podjęte uchwały
2020-08-27 WZ - podjęte uchwały

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy