pixelg
uchylenie czasowego zabezpieczenia powództwa przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu - 2020-04-04 - OT LOGISTICS S.A. (otlog)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

uchylenie czasowego zabezpieczenia powództwa przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu - komunikat spółki OT LOGISTICS S.A. (otlog) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr30/2020

Data sporządzenia: 2020-04-03
Skrócona nazwa emitenta
OT LOGISTICS
Temat
Powzięcie informacji o uchyleniu czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award) przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do:
1) raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. (AZ) w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. (Umowa Wspólników);

2) raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników (Zawiadomienie);
3) raportów bieżących nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., nr 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., nr 79/2019 z dnia 13 września 2019 r., nr 87/2019 z dnia 22 października 2019 r., w których Spółka informowała o przebiegu postępowania przed Sądem Arbitrażowym w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz spornych roszczeń związanych z Umową Wspólników oraz Zawiadomieniem;

4) raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., w którym Spółka informowała o zamiarze realizacji przez AZ rzekomych uprawnień wynikających z umowy zastawu ustanowionego na rzecz AZ na części akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. posiadanych przez Spółkę (Zastaw);

5) raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., w którym Emitent informował o otrzymaniu z Sądu Arbitrażowego decyzji o przyznaniu Spółce czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał AZ egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu Zastawu,

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2020 r., Spółka otrzymała z Sądu Arbitrażowego decyzję (award) uchylającą decyzję Sądu Arbitrażowego o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał AZ egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu Zastawu, w tym poprzez egzekucję pozasądową, które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem Spółce Zawiadomienia, w związku z odpadnięciem podstawy jego udzielenia. Podstawą udzielenia ww. zabezpieczenia było ryzyko poniesienia przez Spółkę nieodwracalnej szkody na skutek potencjalnego zmniejszenia się udziału Spółki w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. poniżej poziomu 25% kapitału zakładowego, spowodowanego egzekwowaniem przez AZ swoich praw z tytułu Zastawu. Ryzyko to odpadło, ponieważ Spółka odzyskała 25% udział w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. (bez wliczania akcji zastawionych na rzecz AZ), wskutek wykonania umowy z ERSTE d.o.o., o której mowa w raporcie bieżącym nr 49/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

Spółka podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie interesów Spółki. O ich wyniku Emitent będzie informować w kolejnych raportach bieżących.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-03Radosław KrawczykWiceprezes Zarządu
2020-04-03Daniel RyczekCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:OT LOGISTICS S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:OT LOGISTICS
Adres:Zbożowa 4, 71-430 Szczecin
Telefon:+48 91 425 73 00
Fax:+48 91 425 73 58
Email:info@otlogistics.com.pl
www:www.otlogistics.com.pl
NIP:8960000049
REGON:930055366

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy