pixelg
zakończeniu projektu "Badania nad opracowaniem urządzenia wykorzystującego technologię blockchain w procesie wydobywania wirtualnych walut" - 2020-11-25 - PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA (parceltec)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zakończeniu projektu "Badania nad opracowaniem urządzenia wykorzystującego technologię blockchain w procesie wydobywania wirtualnych walut" - komunikat spółki PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA (parceltec) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr10/2020

Data sporządzenia: 2020-11-25
Skrócona nazwa emitenta
PARCEL TECHNIK S.A.
Temat
Informacja o zakończeniu projektu Badania nad opracowaniem urządzenia wykorzystującego technologię blockchain w procesie wydobywania wirtualnych walut i odpisie aktualizacyjnym w Spółce Parceltechnik S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Parceltechnik S.A. (dalej: Emitent , Spółka ) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości , iż w wyniku przeprowadzonej w dniu 11.09.2020 kontroli realizacji projektu RPSW.01.02.00-26-0049/17 pod nazwą Badania nad opracowaniem urządzenia wykorzystującego technologię blockchain w procesie wydobywania wirtualnych walut , dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości , Zespół Kontrolny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o uznaniu całej kwoty dofinansowania jako wydatek niekwalifikowany. Ponieważ kontrola została przeprowadzona pod nieobecność przedstawiciela Emitenta Zarząd pisemnie wyraził wątpliwości co do sposobu jej przeprowadzenia. Decyzja o kwocie zwrotu dofinansowania nie została jeszcze wydana.
Z uwagi na niedostateczną moc obliczeniową (nie wystarczającą do wygenerowania zysku) oraz decyzję Urzędu Marszałkowskiego o negatywnym zakończeniu projektu Zarząd Spółki podjął uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego na kwotę 1 586 874,12 zł stanowiącą wartość koparki krypto-walut wykorzystywanej w projekcie. Bieżący odpis na kwotę -1 586 874,12 zł zostanie uwzględniony w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Zaistniała sytuacja pandemiczna wpłynęła negatywnie na realizację projektu, uniemożliwiając pozytywne jego zakończenie. Ze względu na załamanie się rynku krypto-walut oraz brak środków na modernizacje parametrów obliczeniowych na początku br. oraz ogłoszony w marcu stan pandemii, wykorzystywana w projekcie koparka krypto-walut nie przyniosła oczekiwanych zysków. Jednocześnie Emitent informuje, że po zakończeniu stanu epidemiologicznego Zarząd Spółki planuje podjęcie działań zmierzających do weryfikacji projektu pod kątem możliwości jego modernizacji i ewentualnego podjęcia rentownej eksploatacji.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-25Krzysztof OżdżyńskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PARCEL TECHNIK S.A.
Adres:Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa
Telefon:+48 604 054 614
Email:ir@parceltechnik.com
www:www.parceltechnik.com
NIP:7010051675
REGON:140846406

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Parcel Technik SA
PARCELTEC
2021-01-19 rezygnacja członka RN
2021-01-15 terminarz raportów
2020-12-28 życiorys członka RN
2020-12-28 WZ - podjęte uchwały: zmiany w RN, zmiana statutu
2020-12-28 powołanie trzech członków RN
2020-12-28 odwołanie członka RN
2020-12-28 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-12-10 podpisanie istotnej umowy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy