pixelg
dopuszczenie do obrotu obligacji serii C2 - 2020-07-03 - PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA (pccexol)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

dopuszczenie do obrotu obligacji serii C2 - komunikat spółki PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA (pccexol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr40/2020

Data sporządzenia: 2020-07-03
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu obligacji serii C2
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 489/2020 z dnia 3 lipca 2020 roku, na podstawie §3 ust. 1 i 7, §3a ust. 1 i 2, §5 oraz §8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250 000 obligacji na okaziciela serii C2 spółki PCC EXOL S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, z dniem rejestracji obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-03Rafał ZdonWiceprezes Zarządu
2020-07-03Zbigniew SkorupaProkurent


Nazwa jednostki:PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PCC EXOL S.A.
Adres:Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Telefon:71 794 21 27
Fax:71 794 39 11
Email:ir.exol@pcc.eu
www:www.pcc-exol.eu
NIP:9880267207
REGON:020716361

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
PCC Exol SA
PCCEXOL
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-20 podsumowanie kosztów IV Programu Emisji Obligacji
2020-07-07 wprowadzenie obligacji serii C2 do obrotu
2020-07-06 rejestracja obligacji serii C2 w KDPW
2020-07-03 dopuszczenie do obrotu obligacji serii C2
2020-06-24 zakończenie subskrypcji obligacji serii C2
2020-06-24 przydział obligacji serii C2
2020-06-23 powołanie zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy