pixelg
kupno akcji przez Aviva OFE Aviva Santander - 2020-03-27 - BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (pekao)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji przez Aviva OFE Aviva Santander - komunikat spółki BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (pekao) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport bieżący nr11/2020

Data sporządzenia: 2020-03-27
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Banku przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje o otrzymaniu w dniu 27 marca 2020 roku od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander S.A. ( Aviva PTE ) zawiadomienia o zmianie udziału Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander ( Aviva OFE ) w ogólnej liczbie głosów w Banku ( Zawiadomienie ). Zawiadomienie zostało sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie ).

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zawiadomieniu, w związku z transakcjami nabycia akcji Banku, zawartymi w dniu 19 marca 2020 r., zarządzany przez Aviva PTE fundusz emerytalny Aviva OFE zwiększył stan posiadania akcji Banku powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Banku.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zawiadomieniu, przed rozliczeniem transakcji nabycia akcji Banku, tj. na dzień 20 marca 2020 roku, Aviva OFE posiadał 13.114.591 akcji Banku, co stanowiło 4,997% kapitału zakładowego Banku, i uprawniało do 13.114.591 głosów w Banku, co stanowiło 4,997% ogólnej liczby głosów w Banku.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Zawiadomieniu, po rozliczeniu transakcji nabycia akcji Banku, na dzień 23 marca 2020 roku, Aviva OFE posiadał 13.281.544 akcji Banku, co stanowi 5,06% kapitału zakładowego Banku, i uprawnia do 13.281.544 głosów w Banku, co stanowi 5,06% ogólnej liczby głosów w Banku.

Jednocześnie, zgodnie z informacjami zawartymi w Zawiadomieniu:
- Aviva OFE nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Banku, - nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o Ofercie, - Aviva OFE nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o Ofercie.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. 2019. poz. 623).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-27
Tomasz Kubiak
Wiceprezes Zarządu Banku
2020-03-27
Paweł Rzeźniczak
Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy


Nazwa jednostki:BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK PEKAO SA
Adres:GRZYBOWSKA 53/57, 00-950 WARSZAWA
Telefon:656 00 00
Fax:656 00 04
Email:bri@pekao.com.pl
NIP:526-000-68-41
REGON:000010205

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Bank Pekao SA
PEKAO
2020-05-23 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie członków RN, zmiana statutu
2020-05-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-05-22 powołanie członków RN
2020-05-22 podział zysku
2020-05-21 kandydatury do RN
2020-05-21 zmiany w statucie
2020-05-20 WZ - projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza
2020-05-19 rezygnacje członków RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy