pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2020-06-02 - PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA (pemanager)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA (pemanager) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2020
Data sporządzenia:2020-06-02
Skrócona nazwa emitenta
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Temat
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej jako: ,,Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także jako: ZWZ ) na dzień 29 czerwca 2020 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, pod adresem: Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
11. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
12. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
13. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 15. Wolne wnioski.
16.Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

1. Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych - załącznik numer 1,
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. - załącznik numer 2.


Załączniki
PlikOpis
1. Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf1. Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A..pdf2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-02Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2020-06-02Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax: 22 540 73 81
Email:office@pemanagers.eu
www:http://www.privateequitymanagers.pl
NIP:5252493938
REGON:142695638

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Private Equity Managers SA
PEMANAGER
2020-07-10 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2020-07-09 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-06-29 zmiany w RN
2020-06-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-29 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiany w RN
2020-06-16 transakcje na akcjach przez osobę powiązaną
2020-06-16 transakcje na akcjach przez podmiot powiązany
2020-06-10 WZ - uzupełnienie dokumentów na walne

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy