pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2020-08-04 - PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA (pemanager)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA (pemanager) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2020
Data sporządzenia:2020-08-04
Skrócona nazwa emitenta
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej jako: ,,Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także jako: NWZ ) na dzień 31 sierpnia 2020 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, pod adresem: Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), 35. p. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki
8. Zakończenie obrad.


W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
1. Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia załącznik nr 1.
2.Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. załącznik nr 2.
Załączniki
PlikOpis
1. Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfOgłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia załącznik nr 1.
2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A..pdfProjekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. załącznik nr 2.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-04Ewa Ogryczak
Wiceprezes ZarząduEwa Ogryczak
2020-08-04Tomasz CzechowiczPrezes ZarząduTomasz Czechowicz


Nazwa jednostki:PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Adres:Plac Europejski 1 1, 00-844 Warszawa
Telefon:+48 22 354 83 53
Fax:+48 22 554 83 39
NIP:5252493938
REGON:www.privateequitymanagers.pl/

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Private Equity Managers SA
PEMANAGER
2020-10-23 Zmiana terminu przekazywania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku
2020-09-09 SA - PSr
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały
2020-08-12 WZ - uzupełnienie dokumentów na walne
2020-08-05 kupno akcji przez MCI Capital SA
2020-08-05 akcje w posiadaniu Tomasza Czechowicza
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy