pixelg
zawarcie umów kredytów dla projektu farmy wiatrowej Dębsk - 2020-07-11 - POLENERGIA SA (pep)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umów kredytów dla projektu farmy wiatrowej Dębsk - komunikat spółki POLENERGIA SA (pep) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr18/2020

Data sporządzenia: 2020-07-11
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2020 z dnia 29 maja 2020 r., nr 15/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. oraz nr 16/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. Zarząd Polenergia S.A. ( Emitent ) niniejszym informuje, że w dniu 10 lipca 2020 roku spółka zależna Emitenta Polenergia Farma Wiatrowa 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( Farma Wiatrowa ) jako kredytobiorca, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development), mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A. jako kredytodawcy ( Kredytodawcy ) zawarły Umowę kredytów ( Umowa Kredytów ).

Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawcy udzielą Farmie Wiatrowej kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie do 480 000 000 zł na finansowanie budowy farmy wiatrowej Dębsk oraz kredytu VAT w okresie budowy do wysokości 73 000 000 zł. W związku z Umową Kredytów Farma Wiatrowa oraz Emitent jako sponsor zobowiązane są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 10 czerwca 2037 roku, dla kredytu VAT nie później niż do 31 marca 2023 roku. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banków.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-11Tomasz KietlińskiCzłonek Zarządu
2020-07-11Piotr MaciołekCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:POLENERGIA SA
Nazwa skrócona jednoskti:POLENERGIA
Adres:Krucza 24/26, 00-526 Warszawa
Telefon:022 522 39 00
Fax:022 522 31 61
Email:info@polenergia.pl
www:polenergia.pl
NIP:5261888932
REGON:012693488

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy