pixelg
korekta Rb dot. rejestracji zmian w statucie - 2020-05-26 - PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (pgssoft)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta Rb dot. rejestracji zmian w statucie - komunikat spółki PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (pgssoft) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2020K

Data sporządzenia: 2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
PGS SOFTWARE S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki-korekta raportu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PGS SOFTWARE S.A. (dalej: PGS lub Spółka) informuje, że w raporcie bieżącym nr 13/2020 omyłkowo wskazano błędną ilość umorzonych akcji oraz wynikających z nich głosów na Walnym Zromadzeniu Spółki. Poniżej przekazujemy prawidłową treść raportu.
Zarząd PGS Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 25 maja 2020 r. powziął informację, że dnia 22 maja 2020r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 14 kwietnia 2020 roku.

Zarejestrowana zmiana dotyczy obniżenia kapitału zakładowego i odnosi się do I § 8 ust.1 Statutu, który otrzymał następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 565.240,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) i dzieli się na 28.262.000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, w tym 1) 12.500.0000 akcji imiennych serii A o numerach od A 00.000.001 do A 12.500.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
2) 12.329.893 akcji na okaziciela serii B o numerach od B 00.000.001 do B 12.329.893, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
3) 250.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od C 000.001 do C 250.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
4) 1.500.000 akcji na okaziciela serii D o numerach D od 0.000.001 do D 1.500.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
5) 631.405 akcji na okaziciela serii E o numerach E od 000.001 do E 631.405, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
6) 260.000 akcji na okaziciela serii F o numerach F od 000.001 do F 260.000, o wartości nominalnej 0.02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
7) 259.000 akcji na okaziciela serii G o numerach G od 000.001 do G 259.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja,
8) 241.500 akcji na okaziciela serii H o numerach H od 000.001 do H 241.500, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja.
9) 200.202 akcji na okaziciela serii I o numerach I od 000.001 do I 200.202, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja.
10) 90.000 akcji na okaziciela serii J o numerach J od 000.001 do J 90.000, o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda akcja.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego umorzeniu uległo 170.107 akcji serii B o wartości nominalnej 0,02 zł każda akcja, co odpowiada 170.107 głosom na Walnym Zgromadzeniu PGS SOFTWARE S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-26Wojciech GurgulPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PGS SOFTWARE S.A.
Adres:Sucha 3, 50-086 Wrocław
Telefon:71 7982692
Email:info@pgs-soft.com
www:www.pgs-soft.com
NIP:897-17-19-181
REGON:020363023

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PGS Software SA
PGSSOFT
2020-09-04 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 powołanie zarządu
2020-08-31 powołanie RN
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,5 zł/akcja
2020-08-31 wypłata dywidendy 0,5 zł/akcja
2020-08-03 WZ - projekty uchwał
2020-08-03 WZ - zwołanie walnego
2020-07-23 rekomendacja zarządu dot. wypłaty dywidendy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy