pixelg
SA-Q4 - 2020-02-12 - PHOTON ENERGY N.V. (photon)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q4 - komunikat spółki PHOTON ENERGY N.V. (photon) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiPHOTON ENERGY N.V.
Nazwa skrócona jednostkiPEN
Numer w roku:2/2020
Rok bieżący:2020
The management board of Photon Energy N.V. publishes as an attachment quarterly report for Q4 2019. --- Zarząd Photon Energy N.V. publikuje w załączniku wyniki za IV kw 2019 r. W roku 2019 Spółka zaksięgowała skonsolidowane przychody w wysokości EUR 30,155 mln, wzrost o 48,9% r/r. Głównymi czynnikami wzrostu była rekordowa produkcja energii elektrycznej, która wyniosła w roku 2019 w sumie 43,8 GWh (+ 54,4% r/r) a nie byłaby możliwa bez podłączenia do sieci nowych elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech oraz dobrych wyników produkcyjnych elektrowni w Czechach i na Słowacji. Wzrost mocy produkcyjnych został osiągnięty dzięki dodaniu do portfela aktywów własnych Grupy 20,1 MWp nowych mocy fotowoltaicznych na strategicznym rynku węgierskim, z czego 12,6 MWp zostało podłączonych do sieci w samym tylko czwartym kwartale 2019 r. zwiększając tym samym portfel elektrowni własnych do 51,7 MWp mocy wytwórczej. Dodatkowo znaczący udział w tym wzroście miały przychody z działalności inżynieryjnej (EPC), sprzedaży hurtowej technologii oraz segmentów zarządzania i serwisu O&M. Zysk brutto wzrósł w roku 2019 do EUR 15.438 mln, +11,5% r/r, z EUR 13.840 mln w roku ubiegłym. Wynik EBITDA nieznacznie spadł tj. o 6,2% z EUR 8,239 mln w 2018 r. do EUR 7,640 mln w 2019 r. Spadek rentowności należy rozpatrywać w szerszym kontekście naszego modelu biznesowego i cyklu życia projektów, w którym Grupa ponosi koszty ogólne związane z pracami projektowymi na rynkach australijskim i węgierskim oraz buduje zasoby biznesowe niezbędne do dalszej ekspansji, co znajdzie odzwierciedlenie w przyszłości w dalszym wzroście przychodów z wytwarzania energii elektrycznej oraz zyskach kapitałowych i całkowitych dochodach (Total comprehensive income) Mimo że Grupa odnotowała skonsolidowaną stratę netto w wysokości EUR -700 tys. w 2019 r., w porównaniu z zyskiem netto w wysokości EUR 603 tys. w poprzednim roku, Całkowite dochody (Total comprehensive income) wyniosły w 2019 r. EUR 6,506 mln., zwiększając tym samym kapitał własny Grupy z EUR 29,819 mln w 2018 r. do EUR 36,242 mln w okresie sprawozdawczym. Było to spowodowane przede wszystkim dodatnim przeszacowaniem portfela aktywów własnych (zgodnie z MSR 16) w związku z podłączeniem do sieci nowych elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech. IV kwartał 2019 r. zakończył pomyślny rok obrotowy dla Spółki. Firma wygrała między innymi publiczne przetargi na zaprojektowanie i budowę zintegrowanego systemu solarnego (1,2 MWp) i systemu magazynowania energii (3,2 MWp) na wyspie Lord Howe w Nowej Południowej Walii oraz w konsorcjum z partnerem RenCraft Sp. z o.o., przetarg na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 950 kWp przy oczyszczalni ścieków Jamno, w Polsce. Ten ostatni projekt stanowi pierwszy krok Grupy na polskim rynku fotowoltaicznym. Legal basis: § 5 ust. 1 point no.1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System -"Current and Periodical Information in the Alternative Trading System".
Plik
QuarterlyReportPhotonEnergy_Q4 2019_Final.pdf (3300 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Georg HotarDirector
Michael GartnerDirector

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Photon Energy NV
PHOTON
2020-05-29 podpisanie umowy na finansowanie projektu dwóch elektrowni fotowoltaicznych
2020-05-18 WZ - zwołanie walnego
2020-05-14 zamiar przeniesienia akcji na rynek GPW
2020-05-14 raport miesięczny IV.2020
2020-05-12 SA-Q1
2020-05-09 podłączenie dwóch elektrowni fotowoltaicznych
2020-05-06 podłączenie trzech elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech
2020-04-15 SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy