pixelg
ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Energa SA - 2020-09-21 - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (pknorlen)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Energa SA - komunikat spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (pknorlen) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr53/2020

Data sporządzenia: 2020-09-21
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. ( Spółka ) informuje, że w 21 września 2020 roku ogłosił wezwanie (tzw. wezwanie delistujące) do zapisywania się na sprzedaż akcji wyemitowanych przez ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku ( ENERGA ) przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy ENERGA ( Wezwanie ). Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) ( Ustawa ).

Jednocześnie Spółka przekazała do ENERGA żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji ENERGA z obrotu giełdowego.

Przedmiotem Wezwania jest 82.754.032 zdematerializowanych akcji zwykłych ENERGA na okaziciela serii AA, o wartości nominalnej 10,92 zł każda, gdzie 1 akcja serii AA daje prawo do 1 głosu na walnym zgromadzeniu ENERGA, uprawniających łącznie do 82.754.032 głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) oraz oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLENERG00022 ( Akcja lub odpowiednio Akcje ).

Spółka jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

Cena Akcji w Wezwaniu została określona na 8,35 PLN za jedną Akcję.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie ENERGA uchwały o wycofaniu akcji ENERGA z obrotu giełdowego.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje nastąpi w dniu 9 października 2020 r., a zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje nastąpi w dniu 20 listopada 2020 r.

Pełna treść Wezwania została opublikowana w serwisie PAP.
Patrz także: raport bieżący nr 52/2020 z dnia 21 września 2020 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-21Daniel ObajtekPrezes Zarządu
2020-09-21Józef WęgreckiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKNORLEN
Adres:Chemików 7, 09-411 Płock
Telefon:24 256 81 80
Fax:24 367 77 11
Email:ir@orlen.pl
www:www.orlen.pl
NIP:774 00 01 454
REGON:610188201

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy