pixelg
rozpoczęcie procesu prowadzącego do nabycia wszystkich akcji Energa SA pozostających w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych - 2020-09-21 - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (pknorlen)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rozpoczęcie procesu prowadzącego do nabycia wszystkich akcji Energa SA pozostających w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych - komunikat spółki POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA (pknorlen) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr52/2020

Data sporządzenia: 2020-09-21
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia procesu prowadzącego do nabycia wszystkich akcji ENERGA S.A. pozostających w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. ( Spółka , Emitent ) przekazuje informacje poufne, których publikacja została przez Spółkę opóźniona w dniach:

- 2 września 2020 roku:

PKN ORLEN S.A. ( Spółka ) informuje, że 2 września 2020 roku rozpoczął prace w ramach procesu prowadzącego do nabycia wszystkich akcji ENERGA S.A., pozostających w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych oraz do wycofania akcji ENERGA S.A. z obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PKN ORLEN S.A. posiada ok. 80% udziału w kapitale zakładowym ENERGA S.A., co odpowiada ok. 85% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A.
- 14 września 2020 roku:

PKN ORLEN S.A. ( Spółka ) informuje, że 14 września 2020 roku Zarząd Spółki wyraził zgodę na przeprowadzenie wezwania (tzw. wezwania delistującego) do zapisywania się na sprzedaż akcji ENERGA S.A. przez pozostałych akcjonariuszy na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623 z późn. zm.), po cenie nie wyższej niż 8,35 PLN za akcję, tj. przy łącznej wartości wezwania wynoszącej do 690 996 168 PLN, mającego na celu wycofanie akcji Energa z obrotu giełdowego.

Wskazana wyżej zgoda Zarządu PKN ORLEN S.A. uwarunkowana jest zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

PKN ORLEN S.A. posiada ok. 80% udziału w kapitale zakładowym ENERGA S.A., co odpowiada ok. 85% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A.
- 21 września 2020 roku:

PKN ORLEN S.A. ( Spółka ) informuje, że 21 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na przeprowadzenie wezwania (tzw. wezwania delistującego) do zapisywania się na sprzedaż akcji ENERGA S.A. przez pozostałych akcjonariuszy na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623 z późn. zm.), po cenie nie wyższej niż 8,35 PLN za akcję, tj. przy łącznej wartości wezwania wynoszącej do 690 996 168 PLN, mającego na celu wycofanie akcji Energa z obrotu giełdowego.

PKN ORLEN S.A. posiada ok. 80% udziału w kapitale zakładowym ENERGA S.A., co odpowiada ok. 85% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-21Daniel ObajtekPrezes Zarządu
2020-09-21Józef WęgreckiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKNORLEN
Adres:Chemików 7, 09-411 Płock
Telefon:24 256 81 80
Fax:24 367 77 11
Email:ir@orlen.pl
www:www.orlen.pl
NIP:774 00 01 454
REGON:610188201

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy