pixelg
stanowisko RN w sprawie indywidualnego zalecenia KNF dot. wypłaty dywidendy - 2021-01-21 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (pkobp)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

stanowisko RN w sprawie indywidualnego zalecenia KNF dot. wypłaty dywidendy - komunikat spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (pkobp) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)
Temat


Stanowisko Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego wypłaty dywidendy

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Raport nr 3/2021 Stanowisko Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego wypłaty dywidendy

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 1/2021 z 15 stycznia 2021 r. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( Bank ) informuje, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, iż w granicach swoich kompetencji będzie sprawowała nadzór nad realizacją zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Jednocześnie Bank informuje, iż zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych decyzja dotycząca podziału zysku pozostaje w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-01-21Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu Banku

Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:778-84-67
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PKO BP SA
PKOBP
2021-05-06 wstępny wynik na zabezpieczeniu pozycji walutowej
2021-04-29 SA-RS
2021-04-29 SA-R
2021-04-27 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-04-23 zmiana daty przekazania SA-QSr1
2021-04-23 zdarzenia korygujące wyniki finansowe za 2020 rok
2021-04-23 WZ - podjęte uchwały
2021-04-22 wpływ składki na BFG na wyniki Q1.2021

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy