pixelg
stanowisko zarządu w sprawie indywidualnego zalecenia KNF dot. dywidendy za 2019 - 2020-03-12 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (pkobp)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

stanowisko zarządu w sprawie indywidualnego zalecenia KNF dot. dywidendy za 2019 - komunikat spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (pkobp) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)
Temat


Stanowisko Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2019 rok

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Raport nr 8/2020 Stanowisko Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego dywidendy za 2019 rok

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 6/2020 z 10 marca 2020 r. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( Bank ) informuje, że podjął uchwałę, iż w granicach swoich kompetencji będzie realizował zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego ( KNF oraz Zalecenie ).

W Zaleceniu KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2019 r. oraz zaleciła zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Jednocześnie Bank informuje, iż zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych decyzja dotycząca podziału zysku pozostaje w kompetencjach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-12Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu Banku

Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:778-84-70
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy