pixelg
wpływ pandemii COVID-19 na działalność grupy - 2020-03-20 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (pkobp)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wpływ pandemii COVID-19 na działalność grupy - komunikat spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (pkobp) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)
Temat


Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa, ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz decyzji RPP i Ministerstwa Finansów na działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Raport nr 13/2020 Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa, ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz decyzji RPP i Ministerstwa Finansów na działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego
Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ["Bank"] niniejszym informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa, ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz decyzji Rady Polityki Pieniężnej i Ministerstwa Finansów na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej [ Grupa ].
Grupa zachowuje ciągłość operacyjną, także w zakresie obsługi swoich klientów w sieci placówek oraz kanałach zdalnych. Grupa odnotowuje zwiększone wykorzystanie kanałów zdalnych przez klientów. Znaczna część pracowników Grupy wykonuje swoje obowiązki w sposób zdalny.
Grupa zachowuje dobrą sytuację płynnościową i kapitałową. Bank ocenia, że działania Narodowego Banku Polskiego w zakresie skupu obligacji skarbowych, kredytu wekslowego oraz operacji repo będą uzupełniająco wzmacniać sytuację płynnościową Grupy.

Ze względu na negatywny wpływ koronawirusa na aktywność gospodarczą Bank spodziewa się obniżenia aktywności klientów, pogorszenia ich sytuacji finansowej i niższej sprzedaży produktów finansowych. Grupa łagodzi sytuację części klientów m.in. poprzez ofertę zawieszenia na okres 3-6 miesięcy obsługi zadłużenia. Bank spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka, którego skala jest obecnie trudna do wiarygodnego oszacowania.
Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy na poziomie od 75 do 100 mln zł kwartalnie. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach. Z kolei decyzja Ministerstwa Finansów o wyzerowaniu bufora ryzyka systemowego skutkuje zmniejszeniem o 2,9 p.p. wymogów kapitałowych na poziomie skonsolidowanym.

Osłabienie złotego może wpłynąć negatywnie na koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych, przy czym skala tego wpływu jest obecnie trudna do wiarygodnego oszacowania

PKO Bank Polski zaktualizuje powyższe informacje w raporcie za 1 kwartał 2020 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Marcin JabłczyńskiDyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik


Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:778-84-67
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy