pixelg
wstępny wynik na zabezpieczeniu pozycji walutowej - 2021-05-06 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (pkobp)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wstępny wynik na zabezpieczeniu pozycji walutowej - komunikat spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (pkobp) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr15/2021

Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Informacja o wstępnym wyniku na zabezpieczeniu pozycji walutowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 15/2021 - Informacja o wstępnym wyniku na zabezpieczeniu pozycji walutowej

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego ( Bank ) informuje o wstępnym wyniku na zabezpieczeniu pozycji walutowej, jaką rozpoznał w kwocie około 14,2 mld zł w jednostkowym i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok w związku z potwierdzonym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 23 kwietnia 2021 r. zamiarem zawierania przez Bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie w walutach obcych.
Bank informuje, że z końcem kwietnia 2021 roku zabezpieczył całkowicie tę pozycję walutową poprzez zawarcie a następnie zamknięcie transakcji opcyjnych, które dawały bankowi prawo nabycia walut obcych, oraz zawarcie i rozliczenie serii transakcji wymiany walutowej, w ramach których Bank nabył za złote waluty obce. W następstwie tych transakcji w wynikach finansowych 2021 roku Bank rozpozna dodatkowy dodatni wynik z wymiany w kwocie około 320-330 milionów złotych, z czego na pierwszy kwartał 2021 roku przypadnie około 145-155 milionów złotych.

Jednocześnie Bank informuje, że w ślad za zabezpieczeniem pozycji walutowej istotnemu zmniejszeniu uległ wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego.

Informację o ostatecznym wyniku na zabezpieczeniu pozycji walutowej Bank poda w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Banku za I kwartał 2021 r., którego termin opublikowania Bank wyznaczył na 28 maja 2021 r. (raport nr 13/2021).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu Banku


Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:778-84-67
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PKO BP SA
PKOBP
2021-06-21 odpowiedzi na pytania akcjonariusza
2021-06-15 zmiany w zarządzie
2021-06-08 powołanie prezesa zarządu
2021-06-08 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-06-07 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiany w RN
2021-06-07 zmiany w RN
2021-06-02 rezygnacja członka RN
2021-05-31 sprzedaż akcji przez prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy