pixelg
zdarzenia korygujące wyniki finansowe za 2020 rok - 2021-04-23 - POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (pkobp)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zdarzenia korygujące wyniki finansowe za 2020 rok - komunikat spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (pkobp) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12/2021

Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Zdarzenia korygujące wyniki finansowe za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 12/2021 Zdarzenia korygujące wyniki finansowe za 2020 rok

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( Bank ) informuje, że w sprawozdaniach finansowych za 2020 rok Bank ujmie następujące zdarzenia, które miały miejsce po publikacji raportu bieżącego nr 6/2021 z 17 lutego 2021 r. z informacją o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych grupy Banku za 2020 rok:

1. potwierdzony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 23 kwietnia 2021 r. zamiar zawierania przez Bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie w walutach obcych, skutkuje zmianami w metodyce oceny i w kwantyfikacji ryzyka prawnego, co zwiększy jego koszty o około 5,6 mld zł;

2. przedłużający się okres ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz jego wpływ na sytuację finansową klientów Banku skutkować będzie zwiększeniem kosztów ryzyka kredytowego o około 0,3 mld zł.

Bank ocenia wstępnie, że zdarzenia te wraz z ich następstwami spowodują rozpoznanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Banku za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. straty netto w wysokości około 2,5-2,6 mld zł.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Banku za 2020 rok zostaną opublikowane 29 kwietnia 2021 r., o czym Bank informował raportem bieżącym nr 9/2021 z 2 kwietnia 2021 r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-23Rafał KozłowskiWiceprezes Zarządu Banku


2021-04-23Piotr MazurWiceprezes Zarządu Banku

Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:778-84-67
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PKO BP SA
PKOBP
2021-06-21 odpowiedzi na pytania akcjonariusza
2021-06-15 zmiany w zarządzie
2021-06-08 powołanie prezesa zarządu
2021-06-08 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-06-07 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiany w RN
2021-06-07 zmiany w RN
2021-06-02 rezygnacja członka RN
2021-05-31 sprzedaż akcji przez prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy