pixelg
SA-Q4 - 2019-02-14 - PLANETINN (planetinn)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q4 - komunikat spółki PLANETINN (planetinn) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiPLANETINN
Nazwa skrócona jednostkiPIG
Numer w roku:2/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1), Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". // The Board of Directors of Planet Innovation Group S.A. based in Rzeszow, enclose the interim report for the 4Q of 2018. Legal basis: § 5 sec. 1 pt. 1), Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodic Information communicated in the Alternative Trading System on the NewConnect Market".
Plik
PIG_raport_kwartalny_4q_2018.pdf (417 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Jadwiga WochyńskaPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Planet Innovaton Group SA
PLANETINN
2020-01-31 rezygnacja prezes zarządu
2020-01-30 rezygnacja członków RN
2019-05-29 zmiana terminu publikacji SA-R
2019-05-20 korekta SA-Q1
2019-05-15 SA-Q1
2019-02-14 SA-Q4
2019-01-31 terminarz raportów
2018-12-17 otrzymanie z sądu postanowienia o zatwierdzeniu układu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy