pixelg
sprzedaż akcji przez osobę powiązaną - 2020-11-25 - PLAY COMMUNICATIONS S.A. (play)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez osobę powiązaną - komunikat spółki PLAY COMMUNICATIONS S.A. (play) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr44/2020
Data sporządzenia:2020-11-25
Skrócona nazwa emitenta
PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Temat
Powiadomienia o transakcjach otrzymanych zgodnie z art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe ni ce obowi zki zarz dcze.
Treść raportu:
Rada dyrektorów Play Communications S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 24 i 25 listopada 2020 r. otrzymała powiadomienia o transakcjach ( Powiadomienia ), o którym mowa w art. 19.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ( MAR ) od członków Zarządu P4 sp. z o.o., spółki w której Spółka posiada 100% udziałów oraz od dyrektora Spółki. Powiadomienia (załączniki do tego raportu) dotyczą sprzedaży akcji.
Załączniki
PlikOpis
Notifications.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-25
Andrzej Klesyk
Dyrektor
2020-11-25
Shahrzad Sharvan
Dyrektor


Nazwa jednostki:PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:PLAY COMMUNICATIONS S.A.
Adres:rue du Fort Bourbon 4/6, L-1249 Luksemburg
Telefon:+352 286848-124
www:www.PlayCommunications.Com
NIP:B183803
REGON:B183803

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy