pixelg
kandydatura do RN - 2020-11-16 - PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (playway)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kandydatura do RN - komunikat spółki PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (playway) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr45/2020
Data sporządzenia:2020-11-16
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej PlayWay S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 43/2020 z dnia 28 października 2020 roku porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 listopada 2020 roku, informuje, że uprawniony akcjonariusz Spółki ACRX Investments Limited zgłosił kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Lecha Klimkowskiego.
Życiorys zawodowy kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Spółka informuje, iż wyżej wymieniony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki (zgoda kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego).


Szczegółowa podstawa prawna: - § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
PLW LK życiorys zawodowy ang.pdf1
Oświadczenie kandydata na Członka RN Lech Klimkowski.pdf2
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-16Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PLAYWAY S.A.
Adres:Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warszawa
Telefon:+48 535535311
Fax:+48 22 713 80 77
Email: contact@playway.com
www:http://www.playway.com
NIP:5213609756
REGON:142985260

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy