pixelg
pozytywna ocena przez RN rekomendacji zarządu w sprawie dywidendy - 2020-05-18 - PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (playway)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

pozytywna ocena przez RN rekomendacji zarządu w sprawie dywidendy - komunikat spółki PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (playway) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr13/2020

Data sporządzenia: 2020-05-18
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 11/2020 oraz 11/2020/K informuje, iż w dniu 18.05.2020 r. powziął informację iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 60 842 953,74 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt cztery grosze) poprzez przeznaczenie w całości tego zysku do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy, przy czym łączna kwota dywidendy wyniesie 62 436 000 ,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych), co daje łączną kwotę 9,46 zł (słownie: dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy) na jedną akcję i obejmować będzie:
1) całość zysku netto w kwocie 60 842 953,74 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt cztery grosze), wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku, przeznaczonego na wypłatę dywidendy oraz
2) kwotę 1 593 046,26 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy), na którą składa się kwota zysku zatrzymanego z lat poprzednich w wysokości 1 586 990,49 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści dziewięć groszy) oraz kwota części kapitału zapasowego Spółki w wysokości 6 055,77 zł (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), która zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie ze stosowną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-18Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PLAYWAY S.A.
Adres:Bluszczańska 76/6, 00-712 Warszawa
Telefon:+48 535535311
Fax:+48 22 713 80 77
Email:contact@playway.com
www:http://www.playway.com
NIP:5213609756
REGON:142985260

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
PlayWay SA
PLAYWAY
2020-09-15 objęcie 25,00% akcji w IGNIBIT SA
2020-09-15 nabycie 75% udziałów w 3RStudio Mobile Sp. z o.o.
2020-09-14 zawiązanie Purple Frog sp. z o. o.
2020-09-09 zawiązanie Septarian Games SA
2020-09-03 nabycie akcji w EastTransfers SA
2020-08-07 rejestracja zmiany statutu
2020-07-31 nabycie akcji w GK III SA
2020-07-24 zawiązanie 5-ciu nowych spółek akcyjnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy