pixelg
WZ - podjęte uchwały: powołanie zarządu i członka RN - 2020-11-27 - PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (playway)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały: powołanie zarządu i członka RN - komunikat spółki PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (playway) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr50/2020
Data sporządzenia:2020-11-27
Skrócona nazwa emitenta
PLAYWAY S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PlayWay S.A. w dniu 27 listopada 2020 r. oraz informacja o projekcie uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza do punktu porządku obrad w trakcie obrad Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ( NWZ ), które odbyło się w dniu 27 listopada 2020 roku wraz z informacją na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Spółka informuje, że:
1) wobec faktu, iż głosy na NWZ liczone były przy użyciu systemu komputerowego, NWZ podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej przewidzianego w punkcie 5 porządku obrad, tj. podjęło uchwałę w sprawie rezygnacji z tej komisji;
2) podczas posiedzenia NWZ został zgłoszony przez akcjonariusza Krzysztofa Kostowskiego projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz podmiotu trzeciego (dotyczącego gry Car Mechanic Simulator 18) w treści wskazanej w załączniku do niniejszego raportu, wobec czego odstąpiono od głosowania nad projektem uchwały w tym przedmiocie w treści przekazanej do publicznej wiadomości w załączniku nr 2 do raportu bieżącego Spółki nr 43/2020 z dnia 28 października 2020 roku; 3) nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad NWZ,
4) do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
Szczegółowa podstawa prawna:

- § 19 ust. 1 pkt 4, 6, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Uchwały podjęte przez NWZ Playway S.A..pdf1
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-27Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PLAYWAY S.A.
Adres:Bluszczańska 76 lok 6, 00-712 Warszawa
Telefon:+48 535535311
Fax:+48 22 713 80 77
Email: contact@playway.com
www:http://www.playway.com
NIP:5213609756
REGON:142985260

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy