pixelg
raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk - 2020-07-03 - POLICE (police)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk - komunikat spółki POLICE (police) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiPOLICE
Nazwa skrócona jednostkiPCE
Numer w roku:1/2020
Rok bieżący:2020
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "POLICE" Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w nawiązaniu do raportu EBI 2/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku, dotyczącego informacji na temat Wdrożenia zasad II.Z.7. i II.Z.8. zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (dalej: Spółka ) informuje, że doszło do incydentalnego naruszenia poniższej zasady.
Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Przyczyną naruszenia ww. zasady jest złożona przez Pana Mariusza Kądziołkę w dniu 29 czerwca 2020 roku rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej z dniem 2 lipca 2020 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 43/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku. Pan Mariusz Kądziołka będąc niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej pełnił jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki. Wobec powyższego od dnia 3 lipca 2020 roku w skład Komitetu Audytu wchodzą: 1. Pani Agnieszka Dąbrowska Członek Komitetu Audytu, 2. Pan Mirosław Kozłowski Członek Komitetu Audytu, 3. Pan Andrzej Rogowski Członek Komitetu Audytu. Spółka informuje, iż podejmie niezbędne czynności celem powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu w najszybszym możliwym terminie. Według wiedzy Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza po otrzymaniu informacji o rezygnacji Pana Mariusza Kądziołki - zwróciła również uwagę na kwestię niekompletności składu Komitetu Audytu na gruncie Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2018 roku.


Imię i nazwiskoStanowisko
Wojciech WardackiPrezes Zarządu
Tomasz PanasWiceprezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA
POLICE
2020-08-04 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
2020-07-31 wyniki Q2.2020
2020-07-28 WZ - projekty uchwał
2020-07-28 WZ - zwołanie walnego
2020-07-20 zawieszenie w czynnościach członka zarządu
2020-07-03 raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
2020-06-29 rezygnacja przewodniczącego RN
2020-06-29 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy