pixelg
wyniki Q1.2021 - 2021-05-06 - GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. (police)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki Q1.2021 - komunikat spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. (police) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2021

Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. za I kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (dalej: Emitent ) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. za I kwartał 2021 roku:

Przychody ze sprzedaży zewnętrzne: 718,1 mln zł
EBITDA: 61,2 mln zł
Wynik netto: 15,0 mln zł

Wyniki segmentów:
Przychody ze sprzedaży zewnętrzne Segmentu Nawozy: 602,7 mln zł
EBITDA: 38,0 mln zł

Przychody ze sprzedaży zewnętrzne Segmentu Pigmenty: 95,9 mln zł
EBITDA: 16,2 mln zł

Przychody ze sprzedaży zewnętrzne Pozostałe: 19,6 mln zł
EBITDA: 7,0 mln zł

Wpływ na wynik EBITDA Segmentu Nawozy miały przede wszystkim dynamiczne zmiany notowań cen obserwowane na rynkach nawozów i produktów azotowych. W relacji do I kwartału 2020 roku znacząco wzrosły ceny sprzedaży nawozów wieloskładnikowych, mocznika i amoniaku. Jednocześnie wzrosły również ceny niektórych surowców zużywanych do produkcji w szczególności gazu ziemnego. W związku z powyższym pozytywny efekt wzrostu cen sprzedaży został znacząco ograniczony poprzez wzrost kosztów produkcji, spowodowany głównie zdecydowanie wyższymi cenami gazu ziemnego.

W zakresie Segmentu Pigmenty wyższy poziom cen sprzedaży bieli tytanowej w dużym stopniu bilansował niekorzystny wpływ rosnącej ceny gazu i kilku innych mniej znaczących czynników. Popyt na biel tytanową utrzymywał się na wysokim poziomie.

Wpływ na wynik netto Grupy miały ponadto między innymi: dodatnia wycena instrumentów pochodnych wynikających z umowy akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. w wysokości 12,9 mln zł oraz efekt wyceny metodą praw własności udziałów w jednostkach stowarzyszonych (-25,5 mln zł) dotyczący głównie zmiany w stosunku do 2020 r. aktywów netto spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. ukształtowanej w dużej mierze poprzez wycenę jej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne pozyskanego finansowania w USD i płatności w EUR projektu Polimery Police , zawartych zgodnie z wymogami umowy kredytowej.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych skonsolidowanych wyników do publicznej wiadomości w związku z publikacją przez spółkę dominującą w Grupie Azoty Grupa Azoty S.A. szacunku wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za I kwartał 2021 roku.
Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku nastąpi w dniu 13 maja 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06

Mariusz Grab

Prezes Zarządu
2021-05-06

Michał Siewierski

Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:POLICE
Adres:Kuźnicka 1, 72-010 Police
Telefon:091 3171717
Fax:091 3173603
Email:ir.police@grupaazoty.com
www:http://zchpolice.grupaazoty.com
NIP:8510205573
REGON:810822270

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy