pixelg
zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS za 2018 - 2020-03-27 - POLMT (polmt)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS za 2018 - komunikat spółki POLMT (polmt) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiPOLMT
Nazwa skrócona jednostkiPME
Numer w roku:16/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Polska Meat S.A. z siedzibą w Gdyni ( Spółka ), w nawiązaniu do raportu EBI nr 11/2020 z dnia 7 lutego 2020 r., informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości sprawozdania finansowego za rok 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniami z badania przez biegłego rewidenta, których publikacja, zgodnie z informacją zawartą w raporcie EBI nr 11/2020, miała nastąpić w dniu 31 marca 2020 r. Przyczynami opóźnienia jest trwająca obecnie sytuacja epidemiologiczna w Polsce i Europie, powodująca w wielu przypadkach konieczność pracy zdalnej a co za tym idzie spowolniony przepływ informacji. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz ze sprawozdaniami z badania przez biegłego rewidenta zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 10 kwietnia 2020 r. W przypadku, gdyby sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniami z badania przez biegłego rewidenta miały być opublikowane wcześniej, Spółka poinformuje o tym w odrębnym raporcie. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz pkt 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
Imię i nazwiskoStanowisko
Sebastien GuyonPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polska Meat SA
POLMT
2020-05-21 kupno akcji przez Iberdigest Group SL
2020-05-20 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS za 2018
2020-05-15 wniosek o wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu
2020-05-15 SA - QS1 i SA - Q1
2020-05-11 zakończenie wezwania na akcje
2020-05-06 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS za 2018
2020-05-06 przedłużenie terminu spłaty kredytu
2020-05-06 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy