pixelg
zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS - 2020-03-29 - POLNORD SA (polnord)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS - komunikat spółki POLNORD SA (polnord) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

POLNORD
Temat


Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 23.01.2020 roku, zawierającego terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Polnord za rok obrotowy 2019. Raporty te zostaną opublikowane w dniu 1 kwietnia 2020 roku. Pierwotny termin publikacji ww. raportów przypadał na dzień 30 kwietnia 2020 roku.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-29Marcin Gomoła Prezes Zarządu


2020-03-29Marcin Mosz Członek Zarządu

Nazwa jednostki:POLNORD SA
Nazwa skrócona jednoskti:POLNORD
Adres:Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa
Telefon:022 351 96 00
Fax:022 351 96 00
Email:polnord@polnord.pl
www:polnord.pl
NIP:5830006767
REGON:000742457

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polnord SA
POLNORD
2020-05-25 zmiana terminu publikacji SA-QSr1 i SA-PSr
2020-04-24 zmiany w zarządzie
2020-04-23 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-04-23 WZ - podjęte uchwały: zmiana RN, zmiana statutu
2020-04-23 zmiana RN
2020-04-21 rezygnacja członka RN
2020-04-20 WZ - zgłoszenie przez akcjonariusza zaktualizowanych projektów uchwał
2020-04-16 sprzedaż akcji przez Hanapeta Holdings Co Ltd

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy