pixelg
akcje w posiadaniu Patrycji Stokłosy - 2020-10-27 - POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA (polwax)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

akcje w posiadaniu Patrycji Stokłosy - komunikat spółki POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA (polwax) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr44/2020
Data sporządzenia:2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
POLWAX S.A.
Temat
Zawiadomienie od akcjonariusza zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Polwax S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polwax S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27.10.2020 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Patrycja Stokłosa ( Akcjonariusz ) w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, skutkującego zmniejszeniem poniżej 5%, udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmiana nastąpiła w wyniku dokonania przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 22 października 2020 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle ( Spółka ) o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 40/2020 z dnia 22 października 2020 roku.
Po zmianie stanu posiadania Akcjonariusz posiada 1.050.042 akcji Spółki, które stanowią 3,40 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 1.400.056 głosów, co stanowi 4,28 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łącznie z małżonkiem Akcjonariusz posiada 1.093.713 akcji Spółki, które uprawniają do 1.443.727 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,42 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Podstawa prawna szczegółowa:
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
Załączniki
PlikOpis
zawiad-PStoklosaKNF.pdfZawiadomienie od Akcjonariusza o liczbie głosów z akcji Polwax
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-27Dariusz Szlęzak

Prezes Zarządu

2020-10-27Jarosław Świć

Członek ZarząduNazwa jednostki:POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:POLWAX S.A.
Adres:3-go Maja 101, 38-200 Jasło
Telefon:+48 13 44 66 241
Fax:+48 13 44 66 252
Email:info@polwax.pl
www:www.polwax.pl
NIP:6852014881
REGON:370490581

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Polwax SA
POLWAX
2020-11-19 dokonanie spłaty części kredytu inwestycyjnego
2020-11-17 SA - Q3
2020-11-16 czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-11-13 kupno akcji przez Krzysztofa Moskę
2020-11-03 rejestracja akcji serii E w KDPW
2020-11-02 dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E
2020-10-29 warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW
2020-10-27 akcje w posiadaniu Patrycji Stokłosy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy