pixelg
SA-R - 2020-05-31 - PRESENT24 (present24)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-R - komunikat spółki PRESENT24 (present24) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiPRESENT24
Nazwa skrócona jednostkiP24
Numer w roku:4/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Present24 S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2019, wraz z następującymi załącznikami: 1/ raportem rocznym; 2/ sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2019; 3/ sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok 2019; 4/ sprawozdanie biegłego rewidenta wraz z opinią Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 w zw. z §5 ust. 6.1. - 6.2. i §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Plik
Present24 SA Raport roczny 2019 .pdf (141 KB)
Present24 SA - SF- wprowadzenie 2019.pdf (98 KB)
Present24 SA - SF- bilans 2019.pdf (48 KB)
Present24 SA - SF- rachunek zysków i strat 2019.pdf (60 KB)
Present24 SA - SF- przepływy zmiany w kapitałach 2019.pdf (2753 KB)
Present24 SA - SF- informacja dodatkowa 2019.pdf (131 KB)
Present24 SA Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019.pdf (246 KB)
Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta Present24 SA 2019 .pdf (1464 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Bartosz TomalkiewiczPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy