pixelg
SA - Q3 - 2020-11-27 - PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA (primamoda)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - Q3 - komunikat spółki PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA (primamoda) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2020
(kwartał) (rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania:
PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIMA MODA S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
52 - 233Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Parafialna27
(ulica)(numer)
71 344 84 8171 342 13 25
(telefon)(fax)
biuro@primamoda.com.plwww.primamoda.com.pl
(e-mail)(www)
897-16-48-802932270815
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży towarów110081723324783962
Zysk (strata) z działalności operacyjnej29549466114
Zysk (starta) brutto2791206328
Zysk (strata) netto275546212
Liczba udziałów/akcji w sztukach320032006212
Kapitał własny111191116724562553
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)3,473,40,760,80
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PM_SF Prima Moda 30.09.20 r..pdfPM_SF Prima Moda 30.09.20 r..pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-27Dariusz PlesiakPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRIMA MODA S.A.
Adres:Parafialna 27, 52 - 233 Wrocław
Telefon:71 344 84 81
Fax:71 342 13 25
Email:biuro@primamoda.com.pl
www:www.primamoda.com.pl
NIP:897-16-48-802
REGON:932270815

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Prima Moda SA
PRIMAMODA
2020-12-14 stanowisko zarządu w sprawie opinii biegłego rewidenta z badania SA-P
2020-12-13 stanowisko zarządu w sprawie opinii biegłego rewidenta z badania SA-R
2020-11-27 SA - Q3
2020-10-01 SA-P
2020-09-15 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-09-15 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-08-19 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-08-19 sprawozdanie RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy