pixelg
SA-P - 2020-10-01 - PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA (primamoda)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-P - komunikat spółki PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA (primamoda) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-30
PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIMA MODA S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
52 - 233Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Parafialna27
(ulica)(numer)
71 344 84 8171 342 13 25
(telefon)(fax)
biuro@primamoda.com.plwww.primamoda.com.pl
(e-mail)(www)
897-16-48-802932270815
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody ze sprzedaży723011647
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(511)197
Zysk (strata) netto(433)13
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą(0,13)0
Aktywa trwałe1368714626
Aktywa obrotowe1498214936
Kapitał własny1041011084
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020.pdfSprawozdanie finansowe za I półrocze 2020
Sprawozdanie z działalności I półrocze 2020.pdfSprawozdanie z działalności I półrocze 2020
Raport z przeglądu Prima Moda S.A..pdfRaport z przeglądu Prima Moda S.A.
Oświadczenie Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-01Dariusz PlesiakPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PRIMA MODA S.A.
Adres:Parafialna 27, 52 - 233 Wrocław
Telefon:71 344 84 81
Fax:71 342 13 25
Email:biuro@primamoda.com.pl
www:www.primamoda.com.pl
NIP:897-16-48-802
REGON:932270815

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Prima Moda SA
PRIMAMODA
2020-10-01 SA-P
2020-09-15 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-09-15 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-08-19 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-08-19 sprawozdanie RN
2020-08-19 wniosek zarządu o podziale zysku
2020-07-29 SA-Q1
2020-07-18 SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy