pixelg
SA-QS3 - 2020-11-16 - PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA (projprzem)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QS3 - komunikat spółki PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA (projprzem) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2020
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-16
PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PJP MAKRUM S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-033Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Kościeleckich3
(ulica)(numer)
0-52 376 74 00052 376 74 03
(telefon)(fax)
info@projprzem.comwww.pjpmakrum.com
(e-mail)(www)
554-023-40-98002524300
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży252 640174 16157 11140 430
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 7293 7473 330870
Zysk (strata) przed opodatkowaniem13 0483 2382 950752
Zysk (strata) netto9 4941 9442 146451
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego9 4941 9442 146451
Zysk na akcję (PLN)1,590,320,360,08
Rozwodniony zysk na akcję1,590,320,360,08
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej22 6735 9705 1251 386
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(20 415)(11 796)(4 615)(2 738)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej5 2333 1291 183726
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów7 491(2 697)1 693(626)
Aktywa251 103226 11355 47051 700
Zobowiązania długoterminowe21 11715 4634 6653 536
Zobowiązania krótkoterminowe115 851106 58425 59224 370
Kapitał własny114 135104 06625 21323 794
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej114 135104 06625 21323 794
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF 3Q2020 - GK PROJPRZEM .pdfGrupa Kapitałowa PJP MAKRUM - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kw. 2020 r.
PJP_Skon Spr Zarz3Q2020.pdfGrupa Kapitałowa PJP MAKRUM - Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu za III kw. 2020 r
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-16

Piotr Szczeblewski

Prezes Zarządu
2020-11-16

Dariusz Szczechowski

Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:PJP MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PJP MAKRUM S.A.
Adres:Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz
Telefon:0-52 376 74 00
Fax:052 376 74 03
Email:info@projprzem.com
www:www.pjpmakrum.com
NIP:554-023-40-98
REGON:002524300

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy