pixelg
postanowienie sądu w sprawie zabezpieczenia majątkowego - 2020-12-04 - PROPERTY LEASE FUND SPÓŁKA AKCYJNA (propertyf)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

postanowienie sądu w sprawie zabezpieczenia majątkowego - komunikat spółki PROPERTY LEASE FUND SPÓŁKA AKCYJNA (propertyf) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr11/2020

Data sporządzenia: 2020-12-04
Skrócona nazwa emitenta
PROPERTY LEASE FUND S.A.
Temat
Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie zabezpieczenia majątkowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") informuje, iż w dniu 04.12.2020 r. powziął informację o podtrzymaniu w mocy przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 04.09.2020 r. w sprawie nieuwzględnienia wniosku pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych adw. Emilii Mądręckiej z dnia 22 kwietnia 2020 r. o ustanowienie zabezpieczenia majątkowego. Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu w dniu 05.10.2020 r. zażalił pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych oraz Prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie podzielił argumentacji skarżących i zgodził się ze stanowiskiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu sprowadzające się do tezy, że nie jest celowe dokonanie zabezpieczenia majątkowego na mieniu osób wskazanych w art. 45 § 2 i 3 k.k., skoro wnioskodawczyni nie wskazała okoliczności realnie wskazujących na niebezpieczeństwa niewykonania ewentualnego przyszłego wyroku w zakresie naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych.
Ponadto Sąd Apelacyjny wskazał, iż Sąd Okręgowy we Wrocławiu prawidłowo też uznał, że nie ma potrzeby dokonywania zabezpieczenia w postępowaniu karnym ewentualnie zasądzonych w przyszłości należności majątkowych na rzecz pokrzywdzonych. W tym zakresie Sąd Okręgowy we Wrocławiu właściwie ocenił dowody przedłożone przez oskarżonego dotyczące tych kwestii.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-04Marcin Pawłowski
Prezes ZarząduMarcin Pawłowski


Nazwa jednostki:PROPERTY LEASE FUND SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:PROPERTY LEASE FUND S.A.
Adres:B. Winklera 1, 60-246 Poznań
Telefon:+48 71 780 60 66
Fax:+48 71 780 60 66
Email:biuro@plfund.pl
www:www.plfund.pl
NIP:7661972117
REGON:301352743

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Property Lease Fund SA w restrukturyzacji
PROPERTYF
2021-01-03 rezygnacja prezesa zarządu
2021-01-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-01-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-12-17 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-12-17 wygaśnięcie mandatów w RN
2020-12-17 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-12-11 piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-12-04 postanowienie sądu w sprawie zabezpieczenia majątkowego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy