pixelg
korekta RB dot. otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy - 2020-12-15 - PROTEKTOR Spółka Akcyjna (protektor)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta RB dot. otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy - komunikat spółki PROTEKTOR Spółka Akcyjna (protektor) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr44/2020KOR

Data sporządzenia: 2020-12-15
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 44/2020 Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy .
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Emitent lub Spółka ) niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej, zidentyfikowanej w raporcie bieżącym nr 44/2020, w ten sposób, że tytuł otrzymanego przez Spółkę pisma, tj. Odstąpienie od umowy warunkowej z dnia 30.05.2020 zastępuje się następującym: Odstąpienie od umowy warunkowej z dnia 30.05.2019 oraz datę zawarcia umowy pomiędzy Spółką a Vizum Lab sp. z o.o., tj. 30.05.2020 zastępuje się następującą datą: 30.05.2019 .

W związku z powyższym, pełna treść raportu bieżącego nr 44/2020 po dokonaniu korekty ma następujące brzmienie:

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033534, akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Emitent lub Spółka ) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) niniejszym informuje, że w dniu 14.12.2020 r. Spółka otrzymała od spółki Vizum Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( Vizum Lab ) pismo zatytułowane: Odstąpienie od umowy warunkowej z dnia 30.05.2019 , w którym Vizum Lab poinformowało, że brak jest możliwości dalszej realizacji umowy, zawartej pomiędzy Vizum Lab jako zamawiającym a Spółką jako wykonawcą w dniu 30.05.2019 r. ( Umowa ), o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 24/2019, 58/2019, 70/2019 oraz 12/2020, a także że Vizum Lab zmuszone jest odstąpić od Umowy.
Spółka analizuje skuteczność otrzymanego oświadczenia.

Jednocześnie Vizum Lab poinformowało, że złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-15Tomasz MalickiPrezes Zarządu
2020-12-15Mariusz DrużyńskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:PROTEKTOR Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:PROTEKTOR
Adres:Vetterów 24a-24b, 20-277 Lublin
Telefon:081 532 22 31
Fax:081 532 02 00
Email:info@protektorsa.pl
www:www.protektorsa.pl
NIP:712-010-29-59
REGON:430068516

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy