pixelg
wyniki Q1.2021 - 2021-05-06 - GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA (pulawy)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki Q1.2021 - komunikat spółki GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA (pulawy) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12/2021

Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. za I kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. (dalej: Emitent ) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. za I kwartał 2021 roku:

Przychody: 1.011,8 mln zł EBITDA: 107,7 mln zł Wynik netto: 33,4 mln zł
Wyniki segmentów (bez obrotów wewnętrznych)

Przychody Segmentu Agro: 861,8 mln zł EBITDA: 137,9 mln zł
Przychody Segmentu Tworzywa: 98,9 mln zł EBITDA: (-)10,1 mln zł
Przychody Segmentu Energetyka : 29,1 mln zł EBITDA: 10,9 mln zł
Przychody Segmentu Pozostała działalność : 22,1 mln zł EBITDA: 4,8 mln zł
Wpływ na wynik EBITDA Segmentu Agro w I kwartale 2021 roku - w relacji do I kwartału 2020 roku - miały głównie wyższe ceny sprzedaży nawozów przede wszystkim: saletry amonowej i mocznika spowodowane wysokim popytem, wysokimi cenami zbóż (pszenicy oraz żyta), niższym importem nawozów oraz wyższe ceny sprzedaży melaminy. Pozytywny efekt wzrostu cen sprzedaży został znacząco ograniczony wzrostem kosztów produkcji, na skutek wyższych cen surowców, głównie gazu ziemnego.

Wpływ na EBITDA Segmentu Tworzywa w I kwartale 2021 roku - w relacji do I kwartału 2020 roku - miał głównie wzrost kosztów wytworzenia kaprolaktamu, co było skutkiem wyższych cen surowców, głównie gazu ziemnego i benzenu. Wyższe przychody Segmentu Tworzywa były efektem wyższych ceny sprzedaży kaprolaktamu, które nie były w stanie zrekompensować wyższych kosztów wytworzenia.

Zarząd Emitenta uznał informację o szacunkowych wynikach za I kwartał 2021 za istotną, z uwagi na fakt, że odbiegają one od oczekiwań rynkowych oraz od średniej wyników z lat ubiegłych, tj. I kwartał 2018-2020. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku nastąpi w dniu 13 maja 2021 roku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06

Tomasz Hryniewicz

Prezes Zarządu
2021-05-06

Jacek Janiszek

Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
Nazwa skrócona jednoskti:PUŁAWY
Adres:Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
Telefon:+48 81 565 2833
Fax:+48 81 565 2856
Email:kontaktpulawy@grupaazoty.com
www:pulawy.grupaazoty.com
NIP:716-000-18-22
REGON:430528900

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Zakłady Azotowe Puławy SA
PULAWY
2021-06-01 powołanie wiceprezesa zarządu
2021-05-31 podpisanie umowy faktoringowej z BNP Paribas Faktoring Sp. z o. o.
2021-05-31 podpisanie umów faktoringowych z Pekao Faktoring Sp. z o.o.
2021-05-26 WZ - projekty uchwał
2021-05-26 WZ - zwołanie walnego
2021-05-17 uchwała RN w sprawie podziału zysku netto
2021-05-14 WZ - wykaz akcjonariuszy
2021-05-14 WZ - podęte uchwały: powołanie członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy